*************************************************************************

PELAKSANAAN PENGGUNAAN PORTAL E-PAY

Assalamualaikum dan salam sejahtera, Adalah dimaklumkan bahawa sistem Portal E-Pay telah dibangunkan sebagai medium terimaan hasil secara atas talian bagi menambahbaik pengurusan terimaan seterusnya menyokong hasrat mewujudkan persekitaran kampus tanpa tunai. Melalui portal E-Pay, pengguna kini boleh membuat bayaran terus menggunakan kemudahan FPX atau kad kredit/debit, manakala bayaran yang diterima akan terus diagihkan kepada Fakulti sebaik sahaja transaksi berjaya dipindahkan ke akaun bank Universiti (real time).

Berikut adalah senarai pembayaran yang telah didaftarkan dalam Portal E-pay buat masa ini:

i) Perkhidmatan Ujian Makmal
ii) Yuran Penempatan Elektif/Klinikal
iii) Yuran Kursus CBCT
iv) Yuran kursus OPG
v) Yuran Kursus BMS
vi) Yuran Kursus MJDF
vii) Yuran Kursus Morth
viii) Denda Alat ganti

Portal E-pay ini juga akan mengeluarkan resit rasmi bagi setiap pembayaran yang dibuat. Oleh itu pihak kewangan di kaunter pembayaran tidak akan menerima lagi pembayaran yang telah didaftarkan dalam portal E-pay seperti senarai diatas. Selaras dengan pemakaian portal E-Pay, Sistem Unity yang digunakan dalam urusan pengeluaran resit di peringkat PTj akan mula ditamatkan secara berperingkat kecuali bagi pembayaran rawatan pesakit sahaja.

Sehubungan itu, kerjasama semua pihak adalah diminta untuk menyebarluaskan maklumat berkaitan kemudahan ini kepada seluruh warga fakulti yang terlibat dan menguatkuasakan penggunaan portal E-Pay dalam urusan terimaan hasil di Fakulti.

Untuk makluman, portal E-Pay boleh diakses melalui https://epay.um.edu.my. Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan Cik Huwaida atau Puan Norazleen di talian 03-7967 4811/4537.

*Bagi bayaran yuran kursus persidangan/program/projek hendaklah didaftarkan dan melalui UMConference.

Sekian terima kasih.

Bahagian Kewangan
Fakulti Pergigian

*************************************************************************

[dental_sokongan-list] KEPERLUAN LATIHAN 2019

Buat makluman seluruh Warga Fakulti Pergigian,

Seperti yang semua sedia maklum setiap staf Pelaksana dmestikan untuk mengikuti 3 hari kursus setahun bagi memenuhi keperluan latihan staf.  Justeru itu ada juga dikalangan Jabatan/Unit/Bahagian yang akan menganjurkan latihan untuk dikuti oleh staf di Fakulti ini sendiri.

Sebagai proses awal, mana-mana pihak yang ingin menganjurkan latihan/bengkel/taklimat/seminar di mohon untuk mengemukakan kelulusan penganjuran serta objektif kursus tersebut kepada Pentadbir Latihan Fakulti supaya permohonan itu boleh dihantar untuk makluman dan kelulusan pihak STAND sebagai keperluan latihan tahunan.  Pernohoan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum dari tarikh kursus tersebut  Latihan yang berbentuk seminar atau taklimat boleh juga dilakukan secara berperingkat kerana selalunya program ini hanya berlangsug 2-3 jam untuk sekali pertemuan.  Maka itu, ianya akan digabungkan 2-3 kali taklimat untuk berbentuk 1 hari latihan iaitu secara kiraan 6 jam untuk 1 hari latihan.

Susulan dari itu, setelah latihan itu berlangsung, pihak penganjur hendaklah mengemukakan senarai penuh kehadiran peserta kursus tersebut untuk kita masukkan ke dalam sistem.

Sebarang pertanyaan lanjut bolehlah menghubungi saya/Cik Maheran Zainal Abidin di Pejabat Dekan, Fakulti Pergigian.

Kerjasama dari semua pihak amatlah diharapkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

— 

NORIZAN NATU
Pembantu Tadbir (P/O)/ Assistant Administration
Pejabat Dekan/ Dean’s Office
Fakulti Pergigian/ Faculty of Dentistry
Universiti Malaya/ University of Malaya

*************************************************************************

[uminfo] PELAKSANAAN PENGGUNAAN PORTAL E-PAY

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

  1. Adalah dimaklumkan bahawaJabatan Bendahari dengan kerjasama Pusat Teknologi Maklumat (PTM) telah membangunkan Portal E-Pay iaitu medium terimaan hasil secara atas talian bagi menambahbaik pengurusan terimaan Universiti seterusnya menyokong hasrat mewujudkan persekitaran kampus tanpa tunai. Melalui portal E-Pay, pengguna kini boleh membuat bayaran kepada Universiti Malaya menggunakan kemudahan FPX atau kad kredit/debit, manakala bayaran yang diterima akan terus diagihkan kepada PTj/Fakulti/Jabatan sebaik sahaja transaksi berjaya dipindahkan ke akaun bank Universiti (real time).
  1. Pemakaian portal E-Pay telahDILULUSKAN dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) pada 08 Januari 2019 untuk diselaraskan di semua PTj/Fakulti/Jabatan yang mempunyai aktiviti terimaan berkuatkuasa mulai 15 Januari 2019. Untuk makluman, taklimat berkaitan penggunaan portal E-Pay juga telah diberikan kepada pegawai yang menguruskan kutipan di PTj/Fakulti/Jabatan pada 12 Oktober 2018 dan 14 Disember 2018.
  1. Sehubungan itu,kerjasama semua pihak adalah diminta untuk menyebarluaskan maklumat berkaitan kemudahan ini kepada seluruh warga kampus dan menguatkuasakan penggunaan portal E-Pay dalam urusan terimaan hasil di peringkat PTj/Fakulti/Jabatan masing-masing. Selaras dengan pemakaian portal E-Pay, Sistem Unity yang digunakan dalam urusan pengeluaran resit di peringkat PTj akan mula ditamatkan secara berperingkat.
 1. Untuk makluman, portal E-Pay boleh diakses melaluihttps://epay.um.edu.my. Sekiranya tuan/puan mempunyai sebarang cadangan dan pertanyaan, sila berhubung dengan Puan Norhabibah Mohd Bukari atau Puan Hazarina Hamzah di talian 03-7967 7927/3466.

Sekian terima kasih.

Yang benar

WAN MOHD SOFI WAN MUSTAPHA

Pengawal Kewangan/Bendahari

*************************************************************************

Pemakluman Mengenai Pertukaran Operasi Pengurusan Geran Penyelidikan daripada Kluster Penyelidikan kepada PPGP / Announcement of Management of Grant Transfer to PPGP

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Y Bhg Datuk/Datin/Profesor/Profesor Madya/Dr./Tuan/Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa mulai 15 Oktober 2018 (Isnin) semua urusan geran penyelidikan yang sebelum ini dikendalikan oleh Pejabat Kluster Penyelidikan akan ditadbir urus oleh Pusat Pengurusan Geran Penyelidikan (PPGP). Sehubungan ini, sebarang urusan yang berkaitan dengannya hendaklah dialamatkan kepada yang berikut:

Pengarah

Pusat Pengurusan Geran Penyelidikan (PPGP)

Aras 4,

Kompleks Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (KPPI),

Universiti Malaya.

Tel:+603-7967 4522/4521/4675/4647

Fax:+603-7958 4648

Email: ppgp@um.edu.my

Pertukaran portfolio pengurusan ini adalah lanjutan daripada eksesais penstrukturan semula Unit-unit di bawah tadbir urus Penolong Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi).  Geran-geran yang terlibat adalah seperti berikut:

(1) University of Malaya Research Grant (UMRG) Project

 

(2) University of Malaya Research Grant (UMRG) Program

 

(3) Grand Challenge (GC)

(4) Frontier Research Grant (FRG)

(5) Special (Book) Grant

 

(6) Life-long Learning Research Grant (LLLG)

Pejabat Kluster Penyelidikan akan hanya menguruskan urusan berkaitan geran yang dinyatakan di atas sehingga 12 Oktober 2018, jam 12.00 tengah hari bagi memastikan urusan perpindahan proses kerja dan dokumentasi berjalan dengan lancar.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

We would like to inform that with effect from 15 October 2018 (Monday) all matters relating to grants previously handled by the Research Cluster Office will be transferred and will need to be addressed to:

Director,

Research Grant Management Centre (PPGP)

Level 4, Research Management & Innovation Complex (RMIC)

University of Malaya

Tel:+603-7967 4522/4521/4675/4647

Fax:+603-7958 4648

Email: ppgp@um.edu.my

The change of operations and management is due to the restructuring exercise under the Associate Vice-Chancellor (Research & Innovation). Below are the list of grants involved:

(1) University of Malaya Research Grant (UMRG) Project

(2) University of Malaya Research Grant (UMRG) Program

(3) Grand Challenge (GC)

(4) Frontier Research Grant (FRG)

(5) Special (Book) Grant

(6) Life-long Learning Research Grant (LLLG) 

To ensure that the transfer of documentation and work process involved runs smoothly, the Research Cluster Office will be processing documents which are received until 12 October 2018,12.00 pm (noon). 

Thank you for your attention regarding the above.

—————————————————————————————-
Professor Dr. Noorsaadah Abd Rahman
Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)
Level 8, Chancellery
University of Malaya
50603 Kuala Lumpur

Emailtnc_pi@um.edu.my / noorsaadah@um.edu.my    

Tel:  +60 3 7967 3202 / 3394 / 3396
Fax: +60 3 7957 5451
—————————————————————————————–

*******************************************************************************

Assalamualaikum w.b.t & Salam Sejahtera

MAKLUMAN SEMUA PENYELIDIK,

24 Julai 2018

Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

Aplikasi Atas Talian bagi Permohonan Pindahan Agihan Peruntukan (Virement)

Perkara ini berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2018, sehubungan dengan itu, borang manual bagi Permohonan Pindahan Agihan Peruntukan (Virement) adalah dimansuhkan. Tarikh akhir bagi penghantaran borang manual adalah pada 31 Julai 2018.

 1. Aplikasi pindahan permohonan secara atas talian boleh diakses melaluihttp://portal.um.edu.my> Research >RGMS (efinance)> Virement Application.
 1. Dilampirkan salinan manual pengguna sistem tersebut untuk rujukan lanjut.

Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, sila hubungi:

Geran Unit yang bertanggungjawab
UMRG Kluster Penyelidikan (Tel: +603-7967 7804 / 7800 / 7802 / 7805 / 7807 / 7809)
Lain-lain Geran Pusat Pengurusan Geran Penyelidikan  (Tel:+603-7967 4522/4521/4675/4647 )

Sekian terima kasih.

Yang Benar,

bagi pihak Penolong Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Permohonan Pindahan Agihan Peruntukan (Virement)

*******************************************************************************

 

PERINGATAN MENGENAI PERMOHONAN TABUNG PAGE CHARGE

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Para penyelidik yang dihormati sekelian,
Sukacita kami ingin mengingatkan tuan/puan semua tentang perkara berikut:
Bagi yang telah membuat pembayaran terlebih dahulu kepada penerbit jurnal:
1. BUKTI PEMBAYARAN
(i) Sila lampirkan salinan penyata kad kredit atau bukti pemindahan bank (bank transfer) yang menyatakan pembayaran kepada pihak jurnal bersama borang permohonan.
(ii) Sekiranya tuan/puan menggunakan perkhidmatan online-banking, tuan/puan boleh “print-screen” bukti transaksi tersebut dan lampirkan bersama borang permohonan.
2. INBOIS
Pastikan tuan/puan melampirkan inbois rasmi yang mempunyai nombor rujukan.
Inbois yang tidak mempunyai nombor rujukan akan ditolak.
Borang permohonan berserta lampiran dokumen yang lengkap akan mempercepatkan lagi proses pembayaran balik (reimbursement) kepada tuan/puan.
Borang permohonan Tabung Page Charge dan Garis Panduan boleh dimuat turun di SINI.
Sekian, terima kasih.
____________________________________________________
Dear Researchers,
We would like to attract your attention to the following regarding Page Charge Fund application:
For those who already paid in advance to the journal publisher: 
1. PROOF OF PAYMENT
(i) Please attach credit card statement or proof of bank transfer together with the application form.
(ii) For those who are using online-banking service, you can also use the print screen function to screen-capture the proof of transaction to print and attach together with the application form.

2. INVOICE

Please attach invoice which stated invoice number/order number. Invoice with no invoice number/order number is not accepted.
Completed application form with all the required documents will expedite the reimbursement process.
Page Charge Fund forms and relevant guidelines is available to download from HERE.
Thank you.

The Office of Associate Vice Chancellor (Research and Innovation)
Institute of Research Management & Services
Level 7, Research Management & Innovation Complex,
University of Malaya,
Kuala Lumpur, MALAYSIA

*******************************************************************************

PENGGUNAAN LOGO, SIMBOL DAN NAMA UNIVERSITI MALAYA (UM) BAGI PROGRAM-PROGRAM YANG DIADAKAN OLEH PIHAK UM DENGAN KERJASAMA PIHAK LUAR

Penggunaan Logo.jpg

****************************************
SITI SALWA BINTI MD PADZIL
Ketua Head
Bahagian Pentadbiran & Governan, Jabatan Pendaftar / Administration & Governance Division, Registrar’s Department
Aras 7, Bangunan Canseleri / 7th Floor of Chancellery Building
Universiti Malaya / University of Malaya
50603 KUALA LUMPUR 
 
Tel: 603-79673254   Faks: 603-79673484

*******************************************************************************

Dear all,

We would like to inform that the Faculty has offered photography services for research/ any Faculty event which is open to the Faculty member.
For reservation, you could access to below link and fill up online application form prior to confirm the availability of the photographer.
                  –>UM DENTAL PHOTOGRAPHY RESERVATION<–
OR you could also browse to DRMC website https://drmc.um.edu.my/ and click on below box to link with the application form.Inline image 1Inline image 2
The Faculty new photographer, En. Nazrin Bin Nordin report duty on 5th December 2017 at DRMC
Any inquiry, you could contact En. Nazrin at 03-7967 6499.
Thank you

*******************************************************************************

Application of Banner and Bunting Installation in University of Malaya

Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Sejahtera, 

Warga Universiti Malaya yang dihormati, 

Untuk makluman, Pejabat Komunikasi Korporat (CCO) telah diberi tanggungjawab bagi permohonan penggantungan sepanduk dan gegantung di dalam kawasan Universiti Malaya.  Pejabat CCO telah menyediakan syarat-syarat am berkenaan penggantungan sepanduk dan gegantung yang terkini. 

Warga kampus diminta untuk merujuk Syarat-Syarat Am sebelum membuat permohonan penggantungan sepanduk dan gegantung di UMPortal. 

(UMPortal>>PTj info>>Pejabat Komunikasi Korporat (CCO)>>Garis Panduan dan Syarat-Syarat Am)

Sebarang permohonan atau pertanyaan lanjut, sila hubungi: 

Puan Nor Nazihah Abd Ghani

 

Tel: 03-7967 7009

 

E-mel: nazihahghani@um.edu.my / corporate@um.edu.my

Sekian untuk makluman semua.

Terima kasih. 

Nor Nazihah Abd Ghani

b/p: Pejabat Komunikasi Korporat (CCO) 

************************************************************ 

Dear Campus Community, 

We are pleased to announce that the Corporate Communications Office (CCO) is responsible for the approval of applications for banner and bunting installation within the university campus. 

Please refer to the General Terms on application of banner and bunting at UMPortal.

(UMPortal>>PTj info>>Pejabat Komunikasi Korporat (CCO)>>Garis Panduan dan Syarat-Syarat Am) 

For further inquiries, please contact: 

Puan Nor Nazihah Abd Ghani

 

Tel: 03-7967 7009

 

Email: nazihahghani@um.edu.my / corporate@um.edu.my 

Thank you.

Nor Nazihah Abd Ghani

o/b: Corporate Communications Office (CCO)

*******************************************************************************

 

Research Highlights: Research Meeting With DVC (Research & Innovation), UM

Dear all,

Referring the University Research Working Committee meeting chaired by the Research & Innovation Deputy Vice Chancellor(DVC), UM on 14th November 2017, several issues have been highlighted and below information for your reference;

FRGS GRANT APPLICATION
1. The Faculty researchers who are plan to apply FRGS grant are encourage to start prepare the grant proposal because the Centre of Research Grant Management (PPGP), UM will vet the grant in end of January 2018.
2. The expected date for FRGS online grant application will be opened in March/ April 2018.
3.To  increase the possibility of grant approval, you could emailed your proposal draft through rmc_dental@um.edu.my before 29 December 2017 (Friday) to be evaluated by the Faculty Research Committee prior to submit at the PPGP.
RESEARCH GRANT BUDGET
1. Referring attached letter, the UM management has approved to deduct below percentage (refer attachment) to incur the indirect cost manage by the UM management.
2. The indirect cost include the charge of the University utilities, facilities, conference vote, publication incentive, student attachment, post doc etc.
2. It is only applied for external/ private grant (non-government) effective on 3rd October 2017.
3. Researchers are advise to plan and include the cost to makesure the grant amount received is sufficient for the project.
image (12)
RESEARCH GRANT BALANCE
1. Research grant with large amount of account balance will reflect poor grant management by the PI and the University.
2. The PI is advisable to transfer the balance of research grant available to the Faculty account prior to close the grant account which could be used for lab maintenance / management/ development.
Your kind attention is highly appreciated.
Thank you.
Kind regards,
Pn. Intan
DRMC
**********************************************************

PERMISSION TO TRAVEL (OVERSEAS) FOR UM STUDENTS

With reference to our earlier email dated 13 November 2015, we are pleased to inform that with effect from 1 JANUARY 2017, the Office of the Deputy Vice-Chancellor (Academic & International) will ONLY be handling Permission to Travel for UM students (Undergraduate/Postgraduate) who will be participating in any studies, attachment or activities ABROAD.

For all LOCAL activities (in Malaysia which includes Kuala Lumpur), it is sufficient for the Head of the Academic PTjs (Dean/Director of Faculties/Academies, Institutes/Centres) to grant permission to the students under their respective PTjs.

Please ensure that students submit the completed application form to our office NOT LESS THAN 21 DAYS (3 WEEKS) BEFOREthe date of travel and NOT AFTER THE TRAVEL HAS TAKEN PLACE. Failing which, students may not be granted permission to travel and the university will NOT be legally liable for such travel.

Research Assistants (RA) who are not registered as UM student, must obtain approval from the Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation).

PERSONAL DETAILS

 • The student’s personal details as stated on the Permission to Travel (Overseas) Form will be retained by the Office of the Deputy Vice-Chancellor (Academic & International) for the purpose of contacting the student with information relevant to their placement
 • The student’s personal details may be shared with their academic department (if required).
 • The student’s personal details may be also required for data analysis and process improvement.

With these changes, Heads of PTjs are requested to notify students on this new requirement. Please click here to download the revised application form (Permission to Travel (Overseas) for UM Students). This form will be also uploaded in the Student Portal.

Thank you.


Deputy Vice-Chancellor (Academic & International) / Provost


—————————————————————————————-

Garis Panduan Pelaksanaan Agihan Dana Kewangan Untuk Tujuan Penyelidikan Di Universiti Malaya (UM)

31 Oktober 2017

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera.

Bhg. Datuk/ Dato’/ Tuan/ Puan,

Dengan hormatnya perkara di atas dan emel makluman oleh pihak Bendahari mengenai Pembahagian Sumber Kewangan Daripada Pusat Tanggungjawab (PTj) Dan Projek Yang Diluluskan Oleh Universiti Malaya (UM) bertarikh 6 Oktober 2017 adalah dirujuk.

Sehubungan dengan ini, sepertimana Y. Bhg. Datuk/ Dato’/ Tuan/ Puan sedia maklum bahawa Jawatankuasa Pengurusan Universiti Malaya melalui mesyuaratnya telah meluluskan pembahagian peratusan (%) untuk tujuan penyelidikan. Bagi tujuan tersebut, bersama-sama ini disertakan “Garis Panduan Pelaksanaan Agihan Dana Kewangan Untuk Tujuan Penyelidikan Di Universiti Malaya (UM)” untuk perhatian dan tindakan Y. Bhg. Datuk/ Dato’/ Tuan/ Puan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.


Professor Dr. Noorsaadah Abd Rahman

Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)

Level 8, Chancellery

University of Malaya

50603 Kuala Lumpur

—————————————————————————————-

PEMBAHAGIAN SUMBER KEWANGAN DARIPADA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) DAN PROJEK YANG DILULUSKAN OLEH UNIVERSITI MALAYA (UM)

Assalamualaikum Wbt & Salam Sejahtera

Y.Bhg. Dato’/Datuk/Datin/Tuan/Puan,

==================================

MAKLUMAN MENGENAI CAJ GST BAGI GERAN PENYELIDIKAN

13 September 2017

Assalamualaikum / Selamat Sejahtera.

Perhatian Semua Penyelidik,

 1. Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan,

MAKLUMAN MENGENAI CAJ GST BAGI GERAN PENYELIDIKAN 

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Dimaklumkan bahawa pihak IPPP telah membuat perbincangan bersama pihak bendahari mengenai isu-isu berkaitan GST pada 23.08.2017. Lanjutan daripada perbincangan tersebut, pihak Bendahari telah mengadakan perbincangan dengan pegawai kastam pada 07.09.2017 bagi mendapatkan pencerahan atas kenaan caj GST untuk geran penyelidikan. Hasil perbincangan tersebut adalah seperti berikut:

 1. Geran penyelidikan daripada individu/syarikat persendirian/geran daripada agensi kerajaan  di Malaysia adalah tertakluk kepada caj GST sekiranya terdapat unsur timbal balik dan dinyatakan didalam kontrak perjanjian dan manfaat-manfaat lain yang berkaitan. Contoh sekiranya geran yang diterima adalah untuk menjalankan‘feasibility study’ dan satu laporan perlu disediakan oleh penerima geran, ianya juga dikategorikan mempunyai unsur timbal balas. Selain itu, sekiranya dinyatakan di dalam kontrak ‘Intelectual Property’ perlu didaftarkan atas nama pemberi geran, ianya juga tertakluk kepada kenaan GST.

Walaubagaimanapun, bagi geran penyelidikan daripada agensi kerajaan di Malaysia yang tidak dikenakan GST perlu mempunyai RELIEF LETTER (MOF) daripada Kementerian Kewangan.

 1. RELIEF LETTER (MOF)hanya boleh dipohon oleh pemberi geran tersebut, dan bukan penerima geran di mana di dalam konteks UM adalah ditakrifkan sebagai penerima geran. Surat RELIEF LETTER (MOF) boleh mengikut tarikh geran disalurkan kepada sesuatu entiti di bawah konsep tarikh kebelakang (back dated) dan pelarasan boleh dilakukan di dalam tempoh 7 tahun.
 2. Geran penyelidikan daripada luar negara adalah tertakluk kepada kenaan GST sekiranya perkara-perkara berikut berlaku:-
 1. terdapat unsur timbal balik dan dinyatakan didalam kontrak perjanjian.  Contoh, hasil kajian perlu didaftarkan atas nama penerima geran (IP), laporan perlu       disediakan atau manfaat-manfaat lain yang berkaitan.
 2. Hasil kajian adalah memberi manfaat kepada Malaysia secara dasarnya. Contoh menjalankan penyelidikan vaksin denggi dan hasil kajian adalah untuk memberi manfaat kepada Asia Tenggara (secara tidak langsung adalah termasuk Malaysia).
 3. Dana disalurkan daripada luar Negara dan dalam masa yang sama syarikat tersebut juga wujud di Malaysia.
 4. Bagi situasi yang tidak jelas dinyatakan semasa proses pindahan duit dan kontrak, perkara ini akan dirujuk dengan pihak kastam terlebih dahulu kerana kes akan dikendalikan secaracase by case basis.
 5. Pengesahan bertulis daripada pihak pemberi geran yang mengatakan bahawa hasil penyelidikan tidak wujud unsur manfaat komersial tidak boleh diterimapakai sekiranya perjanjian yang telah ditandatangani dengan jelas menyatakan terdapat unsur timbang balik seperti hak penciptaan adalah milik pemberi geran dan bukan penerima geran.

Makluman ini adalah khusus kepada penyelidik yang menerima penyaluran peruntukan geran penyelidikan daripada pihak penaja dalam dan luar negara. Sehubungan itu, mohon semua penyelidik untuk mengambil maklum mengenai perkara ini sewajarnya.

Sekian, harap maklum.

Terima kasih.

============================================================

UPDATED GUIDELINES AND APPLICATION FORM FOR PAGE CHARGE FUND

Dear Researchers,

Kindly note that the guidelines and application form for Page Charge Fund have been updated.

Please use the new form as attached below or download from the following website:

https://www.um.edu.my/research-and-community > go to ‘Information For Researchers’ tab > then go to ‘Research Governance’ > Page Charge Fund

For applications and application approval, please liaise with:

– Mdm. Erin (new application)

– Mdm Zakiah (application submitted before 1st August 2017)

at ext 4643.

For payment inquiries or updates, please contact IPPP Finance Division (ext 4525) or the UM Bursary (ext 7005).

Thank you very much for your attention.

o/b

AVC (R&I)

============================================================
WANG PANJAR RUNCIT PENYELIDIKAN
 
Merujuk kepada Mesyuarat Pengurusan & Makmal Penyelidikan pada 13 April 2017, ahli mesyuarat telah bersetuju untuk menggunakan borang permohonan bagi memudahkan serta mengawal permohonan wang panjar runcit bagi hal-hal bahagian penyelidikan.
Selain itu,ia juga untuk mengelakkan pembayaran balik yang tidak diluluskan menggunakan wang panjar runcitOleh itu pihak DRMC telah menyediakan borang tersebut dan telah mendapat kelulusan dari Ybhg. Dato’.
2.    Borang ini hendaklah diisi dan mendapat kelulusan dari Koordinator makmal/Ketua Jabatan sebelum diserahkan kepada Pn Norshida (DRMC, Tingkat 6) bagi proses kelulusan selanjutnya.
 
 
Sebarang pertanyaan berhubung borang boleh hubungi Cik  Syafiqah (6454) / Pn Norshida (6455) jika berkaitan dengan permohonan wang panjar runcit..
 
 
Sekian, terima kasih
Nursyafiqah binti Abd Malek (Miss.)

Project Officer

Dental Research Management Centre (DRMC)

Faculty of Dentistry

University of Malaya

50603 KUALA LUMPUR

Tel : +603-79676454 (Off)

============================================================

PERATURAN MENGENAI KERJA LUAR

Assalamualaikum & Salam Sejahtera,

Y.Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan,
Inline image 2Inline image 1
Sukacita Y.Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan dapat memaklumkan perkara ini kepada semua staf di PTj Y.Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan untuk diambil tindakan selanjutnya.
Terima kasih.

UNIT INTEGRITI / Integrity Unit

PEJABAT NAIB CANSELOR Vice-Chancellor’s Office
ARAS 9, BANGUNAN CANSELERI / Level 9th, Chancellory Building
UNIVERSITI MALAYA / University of Malaya
50603 KUALA LUMPUR

MALAYSIA

Tel/Tel03-7967 3400/7853/7910
Faks/Fax03-79552975
emel/emailintegrity@um.edu.my

========================

PENTING : Cabutan dari Minit Mesyuarat Fakulti 7 Julai 2017

Warga Fakulti yang di hormati,

Bersama ini disertakan Cabutan dari Minit Mesyuarat Fakulti 7 Julai 2017 yang berkaitan dengan Penyelidikan Fakulti yang memerlukan perhatian semua warga Fakulti:

Cabutan dari Minit Mesyuarat Fakulti 7 Julai 2017

Ahli Mesyuarat Fakulti bersetuju supaya:

 1. Setiap permohonan geran penyelidikan yang boleh dipohon secara terus kepada Sekretariat Geran dalam atau luar UM hendaklah terlebih dahulu menyerahkan salinan borang permohonan Geran Penyelidikan tersebut kepada pihak DRMC (Puan Intan Suhana Abdul Hamid) untuk tujuan penambahbaikan dan saringan oleh Jawatankuasa Penyelidikan.
 2. Setiap penuntut pascaijazah (Mode Klinikal, Mode Campuran dan Mode Penyelidikan) baik di peringkat Sarjana atau Doktor Falsafah hendaklah membuat pembentangan sekurang-kurangnya sekali di acara tahunan ‘UM Dental Postgraduate Conference/Seminar’ yang dianjurkan oleh pihak fakulti selama tempoh pengajian. Pembentangan di peringkat fakulti ini diwajibkan walaupun telah membuat persidangan lain di dalam atau luar UM mahupun di dalam atau luar negara.
 3. Kehadiran Semua Staf Akademik dan Semua Penuntut Ijazah Tinggi ke Persidangan Tahunan ‘UM Dental Postgraduate Conference/Seminar’ adalah WAJIB.

Bagi Perkara (1). Ahli Fakulti diminta untuk menghantar salinan permohonan kepada Puan Intan Suhana di alamat email : intansuhana@um.edu.my

Contoh geran adalah BKP, FRGS, LRGS, Technofund, FRONTIER RESEARCH GRANT dan sebagainya.

Untuk Perhatian geran FRONTIER RESEARCH GRANT 2017 (FRG 2017) yang terbaru ini perlu di hantar pada Hari Isnin 24 Julai 2017 sebelum jam 5.00 petang ke Pejabat Frontier Science Research Cluster dengan ‘hardcopy’. Oleh yang demikian, kertas proposal perlu dihantar kepada pihak DRMC secepat mungkin ianya boleh diedarkan kepada Jawatankuasa Penyelidikan (baik secara bermesyuarat atau secara edaran) supaya maklumbalas dapat dibuat dengan segera.

Bagi Perkara (2)., Pihak kami memohon semua Jabatan dengan bantuan Pejabat Ijazah Tinggi supaya memaklumkan kepada penuntut Ijazah Tinggi dan mempastikan penuntut tersebut untuk membuat ‘presentation’ di acara tahunan ‘UM Dental Postgraduate Conference/Seminar’ yang akan dianjurkan oleh pihak fakulti pada 10 Ogos 2017 ini di Auditorium Balai Ungku Aziz.

Bagi Perkara (3)., Pihak Jabatan perlu memastikan setiap staf akademik jabatan dan penuntut ijazah tinggi jabatan untuk hadir ke persidangan tahunan ‘UM Dental Postgraduate Conference/Seminar’ yang mana ianya telah disepakati bersama kehadirannya adalah WAJIB.

Perhatian semua diucapkan berbanyak terima kasih.

Salam Hormat,

Prof. Madya Dr Zamri Radzi

Timbalan Dekan (Penyelidikan & Pembangunan)

Fakulti Pergigian

=========================

[UMResearch] TADBIR URUS TERKINI DANA PENYELIDIKAN JABATAN PENGAJIAN TINGGI (JPT), KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Ingin dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) mengeluarkan tadbir urus terkini dana penyelidikan di bawah mereka yang perlu dipatuhi oleh Institut Pengurusan & Perkhidmatan Penyelidikan (IPPP) dan semua Penyelidik yang memegang geran-geran berkaitan seperti jadual di bawah. Sila ambil maklum bahawa syarat ini adalah di baca bersama Garis Panduan geran-geran penyelidikan yang terlibat dan berkuat-kuasa serta-merta.

Sehubungan dengan itu, semua Penyelidik adalah dinasihatkan untuk membuat perancangan teliti aktiviti penyelidikan masing-masing sebelum mengemukakan permohonan (kepada PPGP) bagi memastikan kelancaran kemajuan projek penyelidikan seterusnya disiapkan dalam tempoh dan kos yang ditetapkan. PPGP akan memaklumkan dari masa ke masa sekiranya terdapat pindaan kepada tadbir urus ini.

Perhatian dan kerjasama semua Penyelidik berhubung perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

Yang benar, 

b.p

PROFESOR MADYA DR. NOOR HASNAH MOIN

 

Pengarah

Pusat Pengurusan Geran Penyelidikan (PPGP) 

*******************************************************************************

SYARAT TADBIR URUS TERKINI DANA PENYELIDIKAN JABATAN PENGAJIAN TINGGI (JPT), KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT)

SYARAT TADBIR URUS TERKINI-2017

============================================================================

[uminfo] REMINDER : Makluman Mengenai Page Charge

Assalamua’laikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

 1. Adalah dimaklumkan bahawa pihak Universiti telah memutuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penyelidikan pada 5/12/2016 pembayaran page chargeyang baru dan berkuatkuasa mulai 1 Jun 2017 adalah seperti berikut:
QUARTILE JUMLAH KELULUSAN (RM)
Q1 Had maksimum  3,000.00
Q2 Had maksimum  2,000.00

*Bagi pernerbitan dalam jurnal yang berimpak faktor lebih dari 10, permohonan boleh dibuat dan kelulusan akan dipertimbangkan secara kes khas.

 1. Mesyuarat turut memustuskan perkara berikut:

“penyelidik boleh menyatakan sumber geran penyelidikan (acknowledgement of grant) dalam setiap penerbitan dalam jumlah yang tidak ditetapkan. Walau bagaimanapun, hanya tiga (3) geran penyelidikan pertama sahaja yang boleh dipertimbangkan untuk pembayaran page charge.”

Harap maklum

Sekian

Prof. Dr. Shaliza Ibrahim

Associate Vice Chancellor (Research and Innovation)

Institute of Research Management & Monitoring

University of Malaya

Kuala Lumpur

========================
Makluman Berkaitan Akaun SiswaMail / SiswaMail Account Status – 25 April 2017
Assalamualaikum dan selamat sejahtera,
Kepada Pengguna Siswamail yang dihormati,
Mohon ambil maklum akaun Siswamail anda akan ditutup dalam tempoh 48 JAM dari emel ini dihantar. Mohon pengguna membuat salinan yang perlu kepada emel yang dokumen yang perlu sebelum akaun ini kami tutup.
Sekian terima kasih dan harap maklum.
—–
Dear Siswamail Users,
Please be advised that your Siswamail account will be closed in 48Hours after this email has been sent. Please be advised that this siswamail account will be DISABLE and REMOVE once a students is no longer active as UM’s student.
Please backup any important emails and documents.
Best regards.

-Stay Safe Online-

Adlisyah Mad Nor

Siswamail Administrator

http://siswa.um.edu.my

Tel : 603 7967 6726


UM.R/KES/625 | 27 April 2017

PERINGATAN MESRA : PEMAKLUMAN PENGANJURAN PROGRAM/MAJLIS/AKTIVITI DI DALAM KAMPUS

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 1. Pejabat Keselamatan sering menerima aduan dan laporan berkenaan kesesakan lalulintas dan kawasan parkir kenderaan yang tidak terkawal. Setelah beberapa semakan dilakukan, perkara ini berlaku disebabkan tiada makluman awal berkenaan penganjuran program/majlis/aktiviti yang dilakukan di kawasan Pusat Tanggungjawab (PTj)  masing-masing, terutamanya program/majlis/aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan hanya menggunakan tempat secara sewaan di PTj.
 1. Masalah ini juga berlaku apabila pihak PTj terlepas pandang untuk memaklumkan kepada Pejabat Keselamatan tentang penganjuran program/majlis/aktiviti dan seterusnya memohon bantuan kawalan lalulintas dan kawasan tempat letak kenderaan..
 1. Sehubungan itu, suka diingatkan agar semua PTj memberi kerjasama dalam memberikan pemakluman kepada Pejabat Keselamatan tentang sebarang penganjuran program/majlis/aktiviti supaya pihak kami dapat mengkoordinasikan kawalan dan seterusnya mengelakkan masalah kesesakan lalulintas tidak terkawal berulang lagi di masa hadapan.
 1. Panduan yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut :
 • PTj dalaman perlu memaklumkan kepada Pejabat Keselamatan secara bertulis pemakluman sebarang program/majlis/aktiviti yang diadakan di dalam kampus.
 • Persatuan pelajar/kolej kediaman yang mengadakan program pelajar perlu memaklumkan kepada Pejabat Keselamatan secara bertulis melalui penasihat atau felo masing-masing.

iii. Penganjur luar yang menyewa ruang di dalam kampus perlu memaklumkan secara bertulis kepada Pejabat Keselamatan makluman program yang dianjurkan oleh mereka. PTj yang menyewakan ruang/tempat tersebut perlu memasukkan klausa ‘penganjur perlu berurusan dengan Pejabat Keselamatan bagi urusan kawalan keselamatan dan lalulintas. Sebarang pertanyaan boleh hubungi Pejabat Keselamatan di talian 03-7967 3470.’ dalam setiap surat kelulusan tempahan.

 • Penganjur program boleh memaklumkan tentang perkara ini secara bertulis yang dialamatkan kepada Pengarah Keselamatan selewat-lewatnya 7 hari sebelum tarikh program/majlis/aktiviti berlangsung.
 • Tuan/Puan juga diingatkan supaya tidak menggunakan perhidmatan kawalan keselamatan luar seperti anggota RELA tanpa kelulusan daripada Pejabat Keselamatan bagi sebarang program yang berlangsung di dalam kampus UM.
 • Sekiranya program ditangguhkan atau dibatalkan, penganjur perlu memaklumkan semula kepada Pejabat Keselamatan dengan kadar segera agar memudahkan penugasan anggota keselamatan.

Sebarang pertanyaan pihak tuan/puan boleh hubungi talian Pejabat Keselamatan di 03-7967 7070.

Kerjasama dan perhatian Tuan/Puan amat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

( FAUZILAN ABDUL AZIZ ) SUPT.

 

Pengarah Keselamatan


Makluman Mengenai Page Charge

Assalamua’laikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

YBhg. Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

 1. Adalah dimaklumkan bahawa pihak Universiti telah memutuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penyelidikan pada 5/12/2016 pembayaran page chargeyang baru dan berkuatkuasa mulai 1 Jun 2017 adalah seperti berikut:
QUARTILE JUMLAH KELULUSAN(RM)
Q1 Had maksimum  3,000.00
Q2 Had maksimum  2,000.00

*Bagi pernerbitan dalam jurnal yang berimpak faktor lebih dari 10, permohonan boleh dibuat dan kelulusan akan dipertimbangkan secara kes khas.

 1. Mesyuarat turut memustuskan perkara berikut:

“penyelidik boleh menyatakan sumber geran penyelidikan (acknowledgement of grant) dalam setiap penerbitan dalam jumlah yang tidak ditetapkan. Walau bagaimanapun, hanya tiga (3) geran penyelidikan pertama sahaja yang boleh dipertimbangkan untuk pembayaran page charge.”

Harap maklum. Sekian

Prof. Dr. Shaliza Ibrahim

Associate Vice Chancellor (Research and Innovation)

Institute of Research Management & Monitoring

University of Malaya

Kuala Lumpur

===================

Dear all,

RA REGISTRATION

We would like to inform that research assistants (RA) hired by dental researchers and paid by any research grant must be registered at DRMC for below purpose;

i) to activate e-attendance account please follow below step – without e-attendance the RA contract will not be renewed by PPGP

– Please fill up e-attendance registration form (attachment 1)

– Please fill up contact information at this link RA/Post Doc Registration Formand upload e-attendance complete form.

ii) to register for RA room at 6th Floor, MPPP Tower (after received matric card)

 • Please fill up access card registration form (attachment 2)
 • Submit the complete form to Mr. Armizan, DRMC Level 6

iii) For active RA – Please update your latest information at this link RA/Post Doc Registration Form

Any inquiries with regards to RA registration do not hesitate to contact Ms. Syafiqah at 03-7967 6454.

RESEARCH ORDERED ITEM RECIPIENTS

We would like to advise that any postgraduate students/ RAs who ordered research item should make the necessary arrangements with the supplier to deliver the item to them directly when it arrives instead of sent it to DRMC & lab staff without any acknowledgement.

The Faculty staff is not responsible for any lost/ misplaced/ damaged of ordered item. The researchers are encourage to include respective postgraduate/ RAs full name & contact number in the e-procurement system to be reached by the supplier.

Your cooperation is highly appreciated.

Thank you.

Regards

Syafiqah (DRMC)

=========

HIGHLIGHTS: RESEARCH MEETING WITH DVC

Dear all academic staff/ researchers,

I’m referring the research meeting chaired by the Research & Innovation Deputy Vice Chancellor(DVC) on 5th December 2016 at IPPP, several issues have been highlighted and below information for your reference;

FRGS GRANT PHASE 1/2017

Open Date: 15th December 2016

Deadline: 5th January 2017 (Thursday) – before 5:00pm

Online Registration: http://portal.mygrants.gov.my/main.php

Guidelines: Refer attached

BKP GRANT /UM RESEARCH FUND ASSISTANCE

Maximum RM60K Maximum 30K
Young lecturer who is officially appointed by the University with less than 3 years of services. This grant only eligible for senior researchers with below condition;
 • previous research grant has expired and;
 • in progress for applying other grant and;
 • need fund assistance to pay RA salary

Online application:·         Grant through UMPORTAL –> Research –> e-Grant BKP

·         Attached guidelines for your reference.

Due to internal fund constraint, researchers are encourage to apply international research grant or collaborate with potential partner/ industries with more research fund.

Any researchers who has obtained international / private grant could submit the grant information to rmc_dental@um.edu.my to be reported in the Faculty research report & University MyRA data.

MyRA AWARENESS

What is MyRA?

‘MyRA’ is an acronym for the Malaysian Research Assessment Instrument. It is a comprehensive system developed to assess, accreditate and monitor the research capacity and performance of all Higher Education Institutions (HEIs) in Malaysia.

Importance:  Every information (with supporting document) submitted by the academician through UMEXPERT will be contributed marks for the University to be considered as the Research University (RU). RU will be entitled for research fund which will be be distributed to the whole University for internal grant, page charge, student scholarship etc.

How to contirbute marks?

1) Update research information & attached supporting document through UMEXPERT and,

2) update through below links ;

 1. a)    Articles or publication impactful to the society.Please upload hereb)    Research Grant.Please upload herec)    Award and Patent. Please upload here or;

3) submit hardcopy to En. Azwan at DRMC, extn: 6454

Attached MyRA glosary for your reference.

PAGE CHARGE

DVC emphasized that the page charge application only could be considered for first three grants listed in the publication acknowledgement.

Researchers are encouraged to register the publication in free journal platform with tier 1/ tier 2 rank.

Current page charge rate as below;

Tier 1: Maximum of RM6,000.00/ paper

Tier 2: Maximum of RM4,000.00/ paper

In June 2017 the page charge rate will be reduced due to the University Financial constraint.

Attached page charge grant application guidelines for your reference.

CONFERENCE FUND APPLICATION

Academic staff without research publication for last 3 years will not be considered for conference fund application.

RESEARCH SERVICES CENTRE (PPP)

Activities organized by PPP as below;

 • 07-Dis-16 –  2.00pm – 4.30 pm: Journal selection procedure: select the best journal to ensure the highest citation
 • 19-20-Dis-16: 9.00am – 16.30 pm:  Conducting a Literature Search & Writing Review Paper
 • 21-Dis-16: 9.00am – 11.30 am: Promote your research work on LinkedIn

More information you could contact PPP extension: 4651.

UM CONSULTATION UNIT (UPUM)

Consultation/ services provided by academic staff by using UM facilities/ UM name as a platform must be registered with UPUM to make it official. For more inquiries you could contact (603) – 7967 3556 / 3557.

=============================================================

2 Disember 2016

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera.

Y. Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.      Sepertimana yang Y. Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan sedia maklum, Universiti Malaya Policy and Procedure on Laboratory Biosafety and Biosecurity telah digunapakai oleh Universiti mulai Ogos 2015.  Dokumen berkenaan adalah berkaitan keperluan pematuhan biokeselamatan dan biosekuriti bagi aktiviti melibatkan agen penyakit berjangkit serta agen/bahan berpotensi yang menyebabkan jangkitan dan/atau toksin biologi di Universiti Malaya di bawah bidang kuasa Jawatankuasa Institusi Biokeselamatan dan Biosekuriti Universiti Malaya/ University of Malaya Institutional Biosafety and Biosecurity Committee (UMIBBC).  Y. Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan diminta mengambil perhatian terhadap perkara berikut:

(1)   semua Penyelaras Kursus/Program serta Penyelidik Utama yang berkenaan perlu mengemukakan permohonan Notice of Intent(NOI) kepada Jawatankuasa UMIBBC supaya kelulusan bagi aktiviti melibatkan agen penyakit berjangkit serta agen/bahan yang berpotensi menyebabkan jangkitan dan/atau toksin biologi dapat direkodkan dan diberi penilaian sewajarnya.

(2)   Semua staf akademik dan penyelidik diminta untuk mengemukakan permohonan berkaitan kepada pihak UMIBBC sebelum memulakan aktiviti dan/atau permohonan geran/peruntukan bagi aktiviti berkaitan. Maklumat lanjut mengenai UMIBBC dan borang permohonan boleh didapati di laman web Jawatankuasa Institusi Biokeselamatan dan Biosekuriti Universiti Malaya/ University of Malaya Institutional Biosafety and Biosecurity Committee (UMIBBC) melalui pautan: http://ibbc.um.edu.my dan sebarang pertanyaan boleh dikemukakan melalui emel: secretariat_ibbc@um.edu.my.

Sekian, terima kasih.

=============================================================

Dear UM Staff and Students,

PERMISSION TO TRAVEL (OVERSEAS) FOR UM STUDENTS

With reference to our earlier email dated 13 November 2015, we are pleased to inform that with effect from 1 JANUARY 2017, the Office of the Deputy Vice-Chancellor (Academic & International) will ONLY be handling Permission to Travel for UM students (Undergraduate/Postgraduate) who will be participating in any studies, attachment or activities ABROAD.

For all LOCAL activities (in Malaysia which includes Kuala Lumpur), it is sufficient for the Head of the Academic PTjs (Dean/Director of Faculties/Academies, Institutes/Centres) to grant permission to the students under their respective PTjs.

Please ensure that students submit the completed application form to our office NOT LESS THAN 21 DAYS (3 WEEKS) BEFORE the date of travel and NOT AFTER THE TRAVEL HAS TAKEN PLACE. Failing which, students may not be granted permission to travel and the university will NOT be legally liable for such travel.

Research Assistants (RA) who are not registered as UM student, must obtain approval from the Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation).

PERSONAL DETAILS

 • The student’s personal details as stated on the Permission to Travel (Overseas) Form will be retained by the Office of the Deputy Vice-Chancellor (Academic & International) for the purpose of contacting the student with information relevant to their placement
 • The student’s personal details may be shared with their academic department (if required).
 • The student’s personal details may be also required for data analysis and process improvement.

With these changes, Heads of PTjs are requested to notify students on this new requirement. Please click here to download the revised application form (Permission to Travel (Overseas) for UM Students). This form will be also uploaded in the Student Portal.

Thank you.

Prof Awang Bulgiba Awang Mahmud

MBBS MPH MAppStat PhD FFPH FPHMM FAMM FASc

Deputy Vice-Chancellor (Academic & International) / Provost

=============================================================

Dear all academic staff,

I’m referring the research meeting chaired by Research & Innovation Deputy Vice Chancellor(DVC) on 30th September 2016 at IPPP, several issues have been highlighted and below information for your reference;

MYRA DATA

 1. i) All academic staff are encourage to download camscanner application in your electronic device to upload any supporting document related to research achievement and it could be sent to 019-2129827(MyRA Secretariat, IPPP number) OR you could email it tormc_dental@um.edu.my for our further action and;ii) need to update UMEXPERT account regularly and attached with relevant supporting document to be captured by IPPP for MyRA data collection

PRINCIPAL INVESTIGATOR

DVC encourage experience/senior lecturer to name young researcher as the main investigator in any research grant which could increase the number of Principal Investigator(PI) instead of same researcher who have several grant because it will be calculated as one PI in the MyRA data.

Example: Senior PI could mentor young PI to apply BKP grant which the application only eligible/open for young/ new lecturer.

POSTGRADUATE RESEARCH GRANT

Peruntukan Penyelidikan Pascaijazah (PPP) grant information as below;

 •  travel vote application only allowed for field trip outside Lembah Klang area.
 •  currently the open date of 2nd cycle of this grant is not set by the IPPP and depends on the availability of the University research fund.
 • supervisor are encourage to apply other grant to support student research project instead of rely on University funding.

UM RESEARCH FUND ASSISTANCE /GERAN BANTUAN KECIL PENYELIDIKAN (BKP)

This grant is also open for senior researchers with below condition;

 • previous research grant has expired and;
 • in progress for applying other grant and;
 • need fund assistance to pay RA salary

Application could be done through online application via UMPORTAL.

RESEARCH ASSISTANCE (RA) ATTENDANCE

Application of RA contract extension will be considered based on percentage of overall attendance recorded through e-attendance system. Contract continuation will be considered if the  attendance percentage achieved more than 80% in a year.

CONFERENCE FUND

The approval of research conference fund application forwarded by academic staff to IPPP will be approved based on previous 3 years research output.

PAGE CHARGE

 • Researchers who plan to publish paper but delayed due to insufficient fund could apply to the University to cover the cost. Papers with reasonable impact and cost would be considered for the approval.
 •  Researchers are advised not to include more than two (2) research grants in publication acknowledgement. If more than two (2)  grants the applicant need to provide good justification.

KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAMME  GRANT

Researchers who interested to apply 2nd phase of Knowledge Transfer Programme (KTP) grant for next year (2017) could prepare the proposal earlier because the application open in a short period. Any inquiries you could contact UMCares staff, En. Anuar at 03-7967 7360.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) TALK

Any researchers who interested to invite any suitable CEO to give a lecture in UM/ Faculty for inspiration could apply through UMCIC for official invitation.

PRINTING FACILITIES

Research Service Centre/ Pusat Perkhidmatan Penyelidikan (PPP) at IPPP complex offer printing services with reasonable price for banner, poster, bunting etc. For further inquiries you could contact PPP staff, Mohd. Yani 6942.  Attached form for your reference.

Borang Poster [download]

Kind regards,

Thank you

=====================

Makluman Pelaksanaan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) Ke Atas Dana Penyelidikan Fundamental KPT

gst-kpt-page1gst-kpt-page2

========

4 Ogos 2016

Assalamualaikum w.b.t & Salam Sejahtera

Perhatian Semua Penyelidik,

Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

PEMBAYARAN HONORARIUM (DI DALAM SISTEM EPROCUREMENT) MENGGUNAKAN GERAN PENYELIDIKAN IPPP

>>> UMRG Guidelines <<<

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Dimaklumkan bahawa setiap arahan pembayaran honorarium menggunakan geran penyelidikan IPPP perlu disertakan bersama salinan surat lantikan (surat justifikasi tugas) dan dimuatnaik ke dalam sistem eprocurement semasa permohonan bayaran dibuat sebagai pengesahan bahawa penerima bayaran tersebut telah dilantik bagi membantu kerja-kerja penyelidikan.

 
Perkara tersebut adalah selaras dengan Garis Panduan Geran Penyelidikan UM di bawah perkara 1.7.6 berkenaan pembayaran honorarium yang menyatakan bahawa:-
 “Surat pelantikan sebagai pembantu penyelidik sementara daripada ketua penyelidik/ Ketua Jabatan diperlukan untuk tujuan pembayaran honorarium”
hono_ippp
 
Dimaklumkan juga, peraturan ini adalah digunapakai bagi semua kategori geran penyelidikan IPPP dan diselaraskan untuk semua fakulti/ PTj di Universiti Malaya.
 
Bersama ini dilampirkan Garis Panduan Geran Penyelidikan UM untuk rujukan Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan.
 
Sebarang pertanyaan, mohon hubungi Pihak Kewangan IPPP di talian 4525 /4698 / 4697.
 
Sekian, harap maklum.

Terima kasih.

Penolong Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

=======================================================

27 Julai 2016

Assalamualaikum w.b.t & Salam Sejahtera

Perhatian Semua Penyelidik,

Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

CARTA ALIR PERMOHONAN PEMBELIAN / PEMBAYARAN (DIRECT INBOIS) DI DALAM SISTEM EPROCUREMENT MENGGUNAKAN GERAN PENYELIDIKAN

Carta Aliran Permohonan

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Seperti tuan/puan sedia maklum, sistem geran penyelidikan (Research Grant Management System (RGMS)) telah diintegrasikan dengan sistem E-procurement berkuatkuasa 16 April 2015. Sehubungan itu, semua pembelian dan pembayaran menggunakan geran penyelidikan IPPP perlu melalui sistem e-procurement dan maklumat perbelanjaan tersebut akan dihantar secara automatik ke dalam sistem RGMS.

Bersama-sama ini, dilampirkan carta alir permohonan pembelian / pembayaran melalui sistem eprocurement yang menggunakan geran penyelidikan IPPP untuk rujukan Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan.

Mohon perhatian dan kerjasama semua pihak untuk mematuhi langkah-langkah ini supaya semua perbelanjaan yang dibuat melalui geran penyelidikan dapat direkodkan (secara automatik) dan mengelakkan akaun terlebih belanja.

Sebarang pertanyaan, mohon hubungi pihak Kewangan IPPP di talian 4525 / 4697 / 4698.

Sekian, harap maklum.

Terima kasih.

Profesor Dr. Shaliza Ibrahim
Penolong Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

============================================

Assalamualaikum w.b.t & Salam Sejahtera

MAKLUMAN SEMUA PENYELIDIK,

 1. Aplikasi online bagi Permohonan dan Kelulusan Menjalankan Penyelidikan dan Menghadiri Persidangan:
Borang Aplikasi
Permohonan Dan Kelulusan Menjalankan Penyelidikan Luar Universiti Malaya dan Luar Negara portal.um.edu.my > Research > Research Grant Management System (RGMS) > New Activity Application
Permohonan Dan Kelulusan Menghadiri Persidangan portal.um.edu.my > Staff e-Services > Cuti Khas Persidangan 

Perkara ini berkuatkuasa mulai 16 April 2015, sehubungan dengan itu, borang manual bagi Permohonan Dan Kelulusan Menjalankan Penyelidikan Luar Universiti Malaya dan Luar Negara dan Permohonan Dan Kelulusan Menghadiri Persidangan adalah dimansuhkan.

 1. Modul Perbelanjaan Penyelidikan didalam Research Grant Management System (RGMS) telah diintegrasikan kepada sistem berikut:
Bil. Modul Aplikasi lama Aplikasi baru
1 Direct Invoice RGMS e-Procurement > Direct Inbois
2 Honorarium RGMS e-Procurement > Direct Inbois
3 Reimbursement RGMS e-Procurement > Direct Inbois
4 Travel Claim-Fieldwork RGMS Staff e-Services> Tuntutan> Modul Tuntutan Perjalanan Diri
5 Travel Claim-Conference RGMS Staff e-Services> Tuntutan> Modul Tuntutan Perjalanan Diri
6 Internal/External Money Transfer RGMS RGMS (Manual Rekod)
7 Cash Advance RGMS Staff e-Services> Tuntutan> Modul Wang Pendahuluan Diri

Semua transaksi perbelanjaan hendaklah dibuat di dalam aplikasi yang dinyatakan di atas.

Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, sila hubungi:

e-Procurement Bahagian Bendahari: 03-7967 6965/6966Bahagian Kewangan IPPP: 03-7967 4525/4698/4697
Sistem e-Procurement PTM: 03-22463266
Permohonan Persidangan / Kajian Lapangan Pentadbir PPGP: 03-7967 4654/4653Pentadbir Kluster: 03-7967 7800/7802/7804/7805/7807/7809

Sekian terima kasih.

Penolong Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

===================================================

Dear all researchers,

For your information, the Oral Health Division of Ministry of Health Malaysia (MOH) has circulated collaborative application forms to be filled up by researchers who are interested  to collaborate with Oral Health Division, MOH to conduct dental health research project. Document attached are as below;
Any documentation should be submitted through DRMC for our further action.
Thank  you.

Application Form:

<Permission to Travel (Local/Overseas)>

=============================================================

Dear all,

We would like to inform that grant extension application for UMRG, BKP, PPP & ROGS could be made through UMPORTAL–>Research–>Research Extension. Online application effective on 1st September 2015. Any hardcopy application will not be accepted by Cluster/ PPGP Office from the effective date.
Application criteria:
1) Has submitted all progress report
2) The application must be made prior to end project (the extension application will be opened 1 month before the deadline)
===============================================================

ANNOUNCEMENT TO ALL ACADEMIC STAFF AND POSTGRADUATE STUDENTS OF UNIVERSITY OF MALAYA

Editing and Proofreading Services

Greetings from ULPAUM,

EDITING AND PROOFREADING SERVICES

The Unit for the Enhancement of Academic Performance, University of Malaya (ULPAUM) offers the following services FREE OF CHARGE to academic staff and their postgraduate students:

 1. Editing and proofreading of journal articles
 2. Editing, translation and proofreading of thesis abstracts

On application and subject to availability, ULPAUM will also consider accepting PhD or Master’s theses for editing.  However, a FEE is imposed for this service.

Please submit enquiries/requests for editing or proofreading to ulpa@um.edu.my, using your official ummail address or contact Mr. Muhammad Izzat Izzuddin Hamdan at 03-2246 3362 / Mr. Ong Chon Sooi at 03-2246 3347.

================================================================

Kepada semua penyelidik,

PENGHANTARAN LAPORAN KEMAJUAN/AKHIR BAGI GERAN BANTUAN KECIL PENYELIDIKAN (BKP), PERUNTUKAN PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH (PPP) & RESEARCH OFFICER GRANT SCHEME (ROGS) MELALUI SISTEM e-Monitoring (Student Portal)

Adalah dimaklumkan bahawa, pihak Institut Pengurusan & Pemantauan Penyelidikan (IPPP)  telah menetapkan supaya semua laporan kemajuan/akhir bagi geran BKP, PPP, ROGS yang diluluskan bermula tahun 2014 dan seterusnya perlu dikemukakan kepada IPPP melalui sistem e-Monitoring (Portal Student).

Tuan/Puan boleh  merujuk panduan pengguna di laman sesawang berikut:

http://portal.um.edu.my/modules/research_report/manual_rmis_user_v6.pdf

Sehubungan itu, laporan kemajuan/akhir yang dihantar secara hardcopy tidak akan diterima.

Sekian, terima kasih.


Attention to all Researchers,  

SUBMISSION OF PROGRESS/FINAL REPORT  OF BANTUAN KECIL PENYELIDIKAN (BKP), POSTGRADUATE RESEARCH GRANT (PPP), & RESEARCH OFFICER GRANT SCHEME (ROGS) GRANTS VIA 

e-Monitoring (Student Portal)

Please be informed that all progress/final reports of BKP, PPP, ROGS grants that  have been approved in 2014 onward must be submitted to IPPP via e-Monitoring system (Student Portal).

Please refer to the user guide on the following link:

http://portal.um.edu.my/modules/research_report/manual_rmis_user_v6.pdf

Any hardcopy submission of the documents will not be accepted.

Thank you.

Please consider the environment before printing this email

—————————————————————————-

Institut Pengurusan & Pemantauan Penyelidikan 

Aras 7, Kompleks Pengurusan Penyelidikan & Inovasi

Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur

No.Tel 03- 7967 4525 / 4697 / 4698

No.Faks 03-79674699

—————————————————————————-

Advertisement